Yaşam

Avrupa’nın Anadolu Toprakları İçin İlk Kez ‘Türkiye’ Adını Kullandığı Myryokephalon Savaşı’nın Hikayesi

Anadolu’da türk hakimiyeti Nasıl kurulduğunu biliyor musun? 1176 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu büyük bir savaşa girdi. II. Kılıçarslan ve I. Manuel Komnenos’un ortasında çıkan bu savaşın Türklerin zaferiyle sonuçlanmasının ardından Anadolu’nun hakimiyeti Türklerin eline geçti. Bu, Anadolu’nun Türkleşmesinin yolunu açmıştır.

Türklerin Anadolu’ya ilk olarak Malazgirt Meydan Muharebesi ile yerleştikleri tarih kitaplarında yazılıdır. 1176’da “Vatan Savaşı” olarak da anılır. Mirosefalon Savaşı Zaferle birlikte Türkler Anadolu’da hakimiyet kurdular. makalemizde Mirosefalon SavaşıHikayeden ve öneminden, hangi hükümdarlar döneminde geçtiğinden ve sonuçlarından bahsediyoruz!

Türklerin Anadolu’ya egemen olduğu Miryokefalon Savaşı’nın öyküsü:

Türkler Malazgirt Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sonra Anadolu’ya yerleşmeye başladılar. Bu yerleşim kolay olmadı. Türkler, Anadolu’ya yerleştiklerinden beri Bizans İmparatorluğu ile uğraşmaktadırlar. Türkler ve Bizans İmparatorluğuarasındaki mücadele sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur.

Anadolu Selçuklu DevletiKutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından 1075 yılında Selçuklu Türklerinin politikalarına karşı merkezi İznik olmak üzere kuruldu. Bizanslılar Haçlı Seferleri başladı. Haçlı seferlerinin amacı Türklerin Anadolu’ya yayılmasını engellemektir. Anadolu Selçuklu Devleti haçlı seferleri ile mücadele ettikten sonra karargahını İznik’ten Konya’ya taşıdı. II. Kılıçarslan döneminde 13 yıllık bir ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırlarının genişlemesinden rahatsız olan Bizans İmparatorluğu, daha önce kazandığı toprakları kaybetmemek için ateşkesi bozdu.

Bizans İmparatoru Manuel Komnenos1176’da Selçuklu Devleti’ne karşı bir ordu kurarak var gücüyle harekete geçti. miyosefalon Taraf olduğu sanılan Denizli veya Beyşehir olarak bilinen bölgede Anadolu Selçuklu Devleti’ne yenildi. Bu yenilginin ardından Bizans İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarihi önemli ölçüde değişti.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırları genişledi.

Myryokephalon Savaşı’ndan önce Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırlarının daha da genişlemeye başlaması savaşın sebeplerinden sadece bir tanesidir. Türkler Anadolu’da kalıcı hale gelse de, Türk birlikleri istikrar da sağlanmıştır. Bizans İmparatorluğu böyle bir durumu kabul etmek istemiyor. Bir Anadolu türk hakimiyetiVarlığı Bizans İmparatorluğu tarafından bir tehdit olarak algılanmıştır.

Bizans İmparatorluğu’na yönelik akınların devam etmesi ve Bizans’ın Anadolu’da Türkleri istememesi de bir diğer değerli sebeptir. Topraklarını korumak ve Anadolu’da hakimiyet kurmak isteyen Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı harekete geçti. Ancak Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğuortada 1176M.Ö.’de gerçekleşen bu savaşta Bizans’ın Anadolu’yu kurtarma hayalleri yerle bir olmuştur.

Anadolu’da siyasi dengeleri değiştiren Miryokefalon Savaşı’nın sonuçları:

  • Anadolu Selçuklu Devleti’nin zaferiyle sona erdi.
  • Bizans İmparatorluğu, Anadolu’ya hakim olma düşüncesinden uzaklaştı.
  • Türklerin Anadolu’da kalıcı yerleşimi sağlandı.
  • Anadolu’nun Türkleşmesi başladı.
  • Bizans İmparatorluğu Türkler için bir tehdit olmaktan çıktı.
  • Bizans İmparatorluğu saldırı yerine savunmaya geçti.
  • Anadolu Selçuklu Devleti kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişmeye başlamıştır.

Türkler için bir dönüm noktası olarak nitelendirilen Mirosefalon Savaşı , Anadolu’da siyasi istikrarın Türklerin lehine olacak şekilde tesis edilmesini sağlamıştır. Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’ya hakim olma niyetinden uzaklaşmasına neden olan bu zaferden sonra Bizans, topraklarını savunmak için yüzünü döndü.

Bizans İmparatorluğuile ilgili saldırıdan savunmayasebep olan bu savaştan sonra Türklerin yeni vatanı Anadolu olmuştur. Türkler açısından bile ” Vatan Savaşı”da adlandırılmıştır. Myrosefalon Zaferi Bu sayede Anadolu Türkler için dini bir yer haline gelmiştir. Orta Asya’daki Moğol tehlikesi nedeniyle Türkmen boyları o bölgeden Anadolu’ya göçle gelmiştir. Bu durum Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamıştır.

Anadolu, Avrupa kaynaklarında ‘Türkiye’ olarak anılmaya başlandı.

Mirosefalon Savaşı sonucunda Bizans artık Türkler için bir tehlike değil. Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan sürme hayalleri de yerle bir oldu. Anadolu Selçuklu Devleti’nin batı yönünde ilerlemesini sağlayan bu savaştan sonra devlet ekonomik, sosyal ve kültürel yönden de gelişmiştir.

Miryokefalon Savaşı sonucunda Anadolu’da güçlü bir Selçuklu hakimiyeti başlamış, ancak Anadolu’nun Türkleşmesi pekişmiştir. Tüm dünyaca ispatlanmış olan bu durum sayesinde Avrupa kaynaklarında Anadolu’ya geçilmektedir. “Türkiye”adıyla anılmaya başlandı.

Anadolu Türk siyasi birliklerinin kurulmasına zemin hazırlayan bu olay, Bizans’ın Türklere karşı düzenlediği son askeri sefer olarak da bilinir. Miryokefalon Savaşı’nın sonuçlarından biri de Bizans İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında imzalanan anlaşmaya göre Bizans İmparatorluğu’nun vergi ödemeye başlaması olmuştur. Ek olarak, Kütahya ve Eskişehir illeri iki eyaletin ortasında sınır komşusudur.olarak kabul edilmiştir

Türklerin lehine sonuçlanan savaşın önemine bir göz atalım.

Mirosefalon Savaşı, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini ve bu bölgede hakimiyet kurmasını sağlamak olduğundan daha değerlidir. Anadolu’da Selçuklu hakimiyetinin başlamasının yanı sıra Anadolu’nun Türkleşmesinin de önünü açmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun Türkler için bir tehdit olarak görülmemesi bu savaşın değerli yönlerinden biridir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Batı istikametinde ilerlemesinin yolunu açmıştır. Mirosefalon Savaşı , Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’ya hakim olma düşüncesinden uzaklaşmasını sağlamıştır. Anadolu’nun kaderi büyük ölçüde belirlendi.

Sonuç olarak Miryokefalon Savaşı Türkler için bir zaferdi ve Anadolu’nun kaderini değiştirdiği bir savaş tarihe geçti. Türk tarihi açısından çok değerli olan bu olay, aynı zamanda Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’da hiçbir üstünlüğünün kalmamış olmasıdır. Avrupa kaynaklarında Anadolu’nun Türkiye olarak anılmasına neden olan savaşın, tam ortasında geçtiği savaşın, değerini ve sonuçlarını sizlerle paylaştık. Yorumlarınızı bekliyoruz!

Türk tarihini yakından etkileyen ve Selçuklu Devleti’nin resmi olarak kurulmasına vesile olan Dandanakan Savaşı’nın hikayesine ve önemine ulaşmak için tıklayabilirsiniz:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu